Howto: Vergiet op legimatiebewijs

Zoals u wellicht al vernomen hebt, is de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster sinds 26 januari 2016 een officieel erkende religieuze organisatie in Nederland is. Helaas betekent dat niet dat we ook gelijk over alle gebruikelijke privileges kunnen beschikken die andere religies wel hebben. Dat is niet opmerkelijk, ook aanhangers van andere religies hebben daarvoor moeten strijden voordat dit een algemeen erkende gang van zaken werd. Daaronder valt bijvoorbeeld het dragen van een religieus hoofddeksel op pasfoto’s. Tot nog toe heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geweigerd het Vergiet te erkennen als religieus hoofddeksel.

 

Een van de belangrijkste redenen dat dit geweigerd is, is iets in de trant van “uw religie schrijft niet voor dat u dit hoofddeksel moet dragen en we trekken in twijfel dat u ten alle tijden het Vergiet zult dragen”.

 

De redenatie van de overheidsinstanties is onzin. Ze trekken in twijfel dat wij het Vergiet ten alle tijden moeten dragen, maar bij andere religieuze overtuigingen wordt dit niet in twijfel getrokken. Aangezien onder andere de hijab (hoofddoek) ook niet de hele tijd gedragen hoeft te worden, of in de Koran staat dat het gedragen MOET worden. Een dergelijke passage staat ook niet in de Bijbel, terwijl de bevolking van Staphorst wel in klederdracht, met hoedje, op een legimatiebewijs kan. Bij andere geloven wordt het niet gecontroleerd bij de aanvraag.

 

De gemeente heeft het recht om elke aanvraag allereerst met 14 weken te vertragen. Ze kunnen reageren met een weigering van de aanvraag. Een weigering moet gepaard gaan met een beweegreden, waartegen je vervolgens in beroep kunt gaan. Het gaat ALTIJD om een schriftelijk besluit. Accepteer geen mondelinge medeling van de gemeente ambtenaar ter plaatse.

 

Vanwaar deze vertraging? Dit doen ze om mensen te ontmoedigen iets te doen wat nog niet eerder gedaan is. Alleen door vol te houden is hier doorheen te komen. Wat op de lange termijn onze zaak ten gunste zal komen is wanneer er meer mensen met hetzelfde verzoek bij de gemeente komen.

 

Boven een bepaald aantal aanvragen wordt het voor de gemeente efficiënter om het beleid aan te passen, dan om elke aanvraag afzonderlijk af te wijzen.

Een zo tot stand gekomen beleidswijziging zal ons doel hoogstwaarschijnlijk ten goede komen.

 

Wat kunt u doen om de Kerk te helpen?

Als u wilt bijdragen aan deze sociale verandering en democratie is het aan te raden te beginnen met het aanvragen van een rijbewijs. Aangezien dit niet internationaal als identiteitsdocument gebruikt kan worden, zijn er geen internationale redenen waarop het geweigerd zou kunnen worden en waar de Nederlandse gemeentes en overheid zich achter kunnen verschuilen.

Daarnaast kunnen wij u natuurlijk zeker niet verhinderen wanneer u vanuit uw eigen overtuiging en holistische benadering van uw geloof, ook tegelijkertijd een nieuw paspoort en identiteitskaart aanvraagt.

Stappenplan aanvragen Rijbewijs

1: Maak een afspraak bij de gemeente. Vaak kunt u tegelijkertijd een Rijbewijs, ID-kaart, en Paspoort aanvragen.

2: Indien u nog geen lid bent van de kerk, schrijf u dan in ( https://www.kerkvanhetvliegendspaghettimonster.nl/word-nu-lid/ ). Print vervolgens uw bewijs van lidmaatschap uit.

3: Schrijf een verklaring waarin u duidelijk uitlegt waarom het voor uw geloofsbelijdenis belangrijk is om een Vergiet op uw hoofd te hebben. Let hierbij op dat u niet letterlijk de verklaring van iemand anders overneemt, maar het op persoonlijke wijze verwoordt. Hiermee verplicht u de gemeente uw verklaring helemaal te lezen. Hoe langer en specifieker de verklaring hoe beter. Zet aan de onderkant van de verklaring de datum, de plaats waar u de brief schrijft, en uw handtekening.

Indien u ook een identiteitskaart of paspoort aanvraagt, schrijf hier dan een aparte verklaring voor.

4: Ga naar een fotozaak en laat pasfoto’s maken. Vermeld van tevoren dat het pasfoto’s zijn voor uw rijbewijs, en dat het Vergiet als religieus hoofddeksel gezien moet worden door de fotograaf. Geef aan dat verder aan alle vereisten voor een pasfoto voldaan moet worden.

5: Neem voldoende geld mee om uw aanvraag in behandeling te laten nemen. De kosten van het rijbewijs verschillen per gemeente, en bij sommige gemeentes kunt u alleen met pin betalen. Het maximumtarief bedraagt € 38,99

6:

-Ga naar het gemeentehuis.

– Draag net als altijd bij voorkeur het Vergiet. Hierdoor ziet u er hetzelfde uit als op de foto. Niet dragen kan een reden zijn uw aanvraag te weigeren.

-Blijf vriendelijk en geduldig. Bij ons duurde het ongeveer een uur vanaf het moment dat we de aardige ambtenaar voor het eerst de hand schudden totdat we klaar waren.

– Let op dat u geen grapjes maakt over het Vergiet, of lacht om passages uit de doctrine. Dit kan de ambtenaar de indruk geven dat u het niet serieus meent. Als ze gegronde vermoedens hebben dat u hen in de maling probeert te nemen, kunnen ze het om die reden weigeren.

– Laat u niet van de wijs brengen door de manager die u na 30 minuten komt vertellen dat het niet mag. Vertel rustig dat u het als discriminatie opvat dat ze er niet serieus mee omgaan. Het woord discriminatie is in Nederland een magisch woord dat in het gemeentehuis deuren voor u kan openen. U staat in uw volle recht deze aanvraag te doen. Ga niet weg tot ze het in behandeling nemen!

– De ambtenaar zal er alles aan doen u te ontmoedigen deze aanvraag in te dienen. Dit ontmoedigen doen ze op de volgende manieren:
-ze vertellen u dat het niet mag

-ze vertellen u dat u de kosten van uw aanvraag kwijt bent als ze het weigeren.

-ze vertellen u dat de aanvraag waarschijnlijk geweigerd zal worden

-ze vertellen u dat de aanvraag wellicht maanden zal duren.

– Laat de mensen om u heen merken met welke discriminatie vanwege uw geloofsovertuiging u in aanraking bent gekomen. Meld het bijvoorbeeld op social media. Een mailtje met een korte beschrijving van de gang van zaken aan het Hoofdkwartier van de Kerk wordt ook zeker op prijs gesteld, zodat we trends nauwlettend in de gaten kunnen houden.

– Mocht u zich erg geschoffeerd voelen door de gang van zaken, staat het u natuurlijk vrij om hiervan aangifte te doen bij de politie. De staat is er immers om zijn burgers te beschermen wanneer de Grondwet wordt overtreden.

7: Haal andere mensen over zich in te schrijven bij de kerk, en een nieuw rijbewijs met Vergiet op aan te vragen. Samen staan we sterk, en we zullen niet buigen voor deze onderdrukking!