Bezwaarschrift KvK ingediend.

Geplaatst 3 reactiesGeplaatst in Nieuws van Kerk en bestuur, Uncategorized

Het is zo ver! Het bezwaarschrift is ingediend woensdag 13 januari 2016. Volgende stap is de hoorzitting. Wij zullen binnenkort naar het kantoor van de Kamer van Koophandel afreizen om het bezwaarschrift toe te lichten in een openbare hoorzitting. Openbaar in de zin van: iedereen kan deze bijwonen. Althans, normaal gesproken. Het bezwaar kan kennelijk […]

Nederlandse gemeente voornemens ID-kaart met religieus hoofddeksel te weigeren

Geplaatst 9 reactiesGeplaatst in Nieuws van Kerk en bestuur

Zoals wellicht bij u bekend, neemt een van de bestuursleden van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster het voortouw om de Pastafarie’s in Nederland de mogelijkheid te geven ook met “ons” religieus hoofddeksel op, op officiele overheidsdocumenten te verschijnen. Op 29 oktober 2015 is een aanvraag gedaan voor een ID-kaart met een religieus hoofddeksel. De ambtenaar […]

SAVE THE DATE: 11 december 2015 – 18:00

Geplaatst 3 reactiesGeplaatst in Nieuws van Kerk en bestuur

Vrijdag 11 december 2015 om 18:00 uur zal de eerste dienst plaatsvinden in de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster Nijmegen, – in Nijmegen. De eerste kans om onze Noedelige Heiligheid te prijzen! Dit wordt gedaan door middel van een Kerkdienst. Journalisten zijn van harte uitgenodigd. Volledig volgens pastafarische traditie zal er pasta, bier en wijn […]

Zelf bezwaar maken tegen het besluit van de KVK

Geplaatst 2 reactiesGeplaatst in Nieuws van Kerk en bestuur

Her en der lezen we reacties van mensen welke aangeven zelf in bezwaar te willen tegen het besluit van de KVK. De wetgever heeft bepaald dat enkel door direct belanghebbenden en in sommige gevallen derde belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen een besluit. Met verschillende juristen hebben we hierover gesproken en we worden het niet bepaald […]

Besluit Kamer: Inschrijving kerk afgewezen!

Geplaatst 46 reactiesGeplaatst in Nieuws van Kerk en bestuur

Gegroet gemeenteleden en ongelovigen, Het besluit van de Kamer is -eindelijk- ontvangen en zoals verwacht een afwijzing. Morgen gaan onze juristen starten met het bezwaarschrift. Zodra deze is ingediend, zullen we deze samenvatten of plaatsen. We kunnen ons voorstellen dat u zich als gemeentelid ook benadeeld voelt door dit besluit. Als dat het geval is, […]